Remodel Tiệm Cần Thanh lý Pedicure Chair , ghế hoạt động bình thường có liner , 8 ghế tính tiền 6 ghế , tặng thêm 2 bộ màu da cho 8 ghế, và 1 quạt Jet! Nhanh nhanh giá cả hợp lý đến bất ngờ ! Thật lòng xin liên hệ: 813-445-9687 Gặp Như Lan