Tiệm Cần Chủ Mới (Bán Tiệm) Waxahachie Texas
Tiệm có 18 ghế, 12 bàn, 1 phòng wax, 1 phòng facial, 2 restroom, 1 break room, 2 máy giặt máy sấy mới, 1 supply room. Rộng 2500 square feet . Good income. Lease còn năm 5 và 5 năm option.
Tiệm khu khách mỹ trắng, khách sang, services giá cao . 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 817-946-1636