Tiệm ở khu vực Houston Texas.Tiệm nail cần sang lại gấp tại Houston TX Giá bán $54k và có thể thương lượng. Tiệm rộng 1600sqf có 8 ghế 6 bàn Tiệm có hai phòng facial và waxing rộng rãi. Giặt sấy supply đầy đủ. Tiệm nằm ở khu khách sang tip cao. Very good income. Em sẽ ở lại giúp a/c trong thời gian đầu lấy tiệm Liên lạc 832-929-2242 hoặc 713-261-4251!!!P/S: Tiệm nail Houston Tx đang cần thợ biết làm everything ( tcn, dip, Powder) Môi trường làm việc thoải mái, khu trắng, tip cao. For more information please text or call: 832-929-2242