Cần Thợ Nail In Alamogordo NM. Tiệm nail ở 2617 N White Sands Blvd Ste B Alamogordo, NM 88310 đang cần thợ. Tiệm cần thợ biết làm bột, tay chân nước. Vợ chồng ok. Bao lương thợ bột $ 1,100 / tuần 6 ngày. Bao lương thợ tay chân nước $ 900 / tuần. Tiệm khách mỹ trắng, lịch sự, dễ thương, tip very good. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không trừ supply. Gọi đi làm liền. Chỗ làm vui vẻ, thân thiện, không giành giựt khách. Chia turn công bằng, Chủ hòa đồng, thân thiện với thợ.Anh chị em có nhu cầu chỗ làm lâu dài vui lòng gọi số (575) 415-9684 hoặc (575) 437-0939