Cần Thợ Nail In Marshall Texas. Cần thợ bột kinh nghiệm ombree, marble. Có chỗ cho thợ ở xa, ( không phụ điện nước), income và giá nail cao. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng.Mọi chi tiết xin liên lạc 469-999-7001 or 903-407-4684.