Cần thợ nail In Stuart Fl. Lương thỏa thuận. Soho nails at 2450 SE Federal Hwy Stuart, Florida 34994. Khu shopping place lớn, 99% mỹ trắng, khách busy quanh năm, giá nail cao, tip hậu. Good location, busy nhất khu vực, không lo về income.Thật lòng xin liên lạc: 954-461-3528 ( C) 772-286-5777 (W).Thank you for watching.