Cần thợ massage. Tiệm làm foot và body cần thợ nữ, biết làm foot/ body, có kinh nghiệm, cần phải biết làm chân. Tiệm ở khu trắng, tip cao, lương 50/50, tiền tip 100% cho thợ. Làm 7 ngày/ tuần, nhận thợ xuyên bang và sẽ giúp tìm chỗ ở. Thật lòng xin liên lạc số phone: 832-560-0220 (gọi or text) để biết thêm chi tiết. Thank you!