Cần gấp thợ Nail In Marshall Texas. Cần thợ nữ hoặc cặp vợ chồng biết làm bột, chân tay nước, eyelash, everything. Bao lương từ $800- $1600 tuỳ theo khả năng. Có chỗ ở cho thợ ở xa tới làm. Victoria Nails and Spa at Marshall Texas 75670. Tiệm nằm khu 3 màu, khách sang, giá nail cao, tip cao. Kế bên shopping center, Mall… Good location. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái. Thật lòng xin liên lạc: 903-746-8515 (C) 903-471-5229 (W).  In urgent need of Nail In Marshall Texas. Need a female worker or a couple who can make powed, limbs, eyelash, everything. Cover salary from $ 800- $ 1600 depending on ability. There is a place for workers from far away to work. Victoria Nails and Spa at Marshall Texas 75670. The shop is located in 3-color area, luxury guests, high nail prices, high tips. Next to shopping center, Mall … Good location. A happy and comfortable workplace. Please contact: 903-746-8515 (C) 903-471-5229 (W). Thank you!