Cần Sang Tiệm Nail Vùng Humble Texas.
Tiệm nail lớn rất đẹp, income cao. Nhưng thiếu người quản lý nên cần bán. 
Anh chị nào thật lòng muốn mua xin liên lạc Trâm (713) 498-7188 để biết thêm chi tiết.
Tiệm cũng đang cần nhiều thợ bột và chân tay nước.
Thank you!