Sang Tiệm Nail Khu Dân Cư In Channelviev TX Gần Houston 
Vì lý do sức khỏe nên sang tiệm nail thích hợp cho gia đình làm chủ. Tiệm có 7 ghế, 5 bàn, 1 phòng wax và facial. Đã có lượng khách ổn định. Tiệm nằm trong khu chợ, dân cư, khách mễ, khách rất dễ thương. Giá cả thương lượng.
Thật lòng muốn mua xin liên lạc: Phạm (281) 704-4538 or (281) 701-8079 Nếu không kịp trả lời phone xin để lại tin nhắn Và cũng đang cần thợ bột, tay chân nước.
Thank you.