Cần Gấp Thợ Nail In Deming NM
Tiệm Win Nails & Spa vùng Deming tiểu bang New Mexico đang cần gấp thợ làm everything giỏi, có kinh nghiệm( Dip, Ombre, Design ). Lương thợ tay chân nước $3000 – $5000 / tháng, thợ evevything bao lương $4000 – $6000 / tháng. Tiệm trong khu mỹ trắng, trong Plaza, khu đông đúc, khách sang giá nail cao, tip hậu, good income. Có chỗ ở cho thợ xuyên bang. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, không giành giật, hoà đồng, tiệm có máy chia turn nên rất công bằng. Không trừ supplies, không trừ tip trong thẻ, gọi đi làm liền.
Mọi chi tiết xin liên lạc số phone: Kay (559) 574-2073 hoặc phone tiệm (575) 936-4047.
Xin cảm ơn!
Win Nails & Spa 1407 Columbus Rd Deming, NM 88030