Cần sang nhà hàng Việt tại thành phố Bradenton giáp ranh với Sarasota bởi vì thiếu người trông coi. Nếu thật tâm xin liên lạc Liam số điện thoại 941-323-5946. Xin cảm ơn.