Cần Sang Tiệm Nail Gấp In Mesa AZ
Tiệm Nail có 6 ghế, 7 bàn, good location ở thành phố Mesa AZ. Giá cả thương lượng.
Thật lòng muốn làm ăn vui lòng liên lạc : Ms Rose (806) 535-8228 hoặc Tiệm (480) 964-1475 ( text message nếu bắt phone không kịp). 
Urgent Sale Nail Salon In Mesa AZ
Nail salon with 6 chairs, 7 tables, nice location in Mesa AZ city. Negotiable price.
If you really want to do business, please contact: Ms Rose (806) 535-8228 or Shop (480) 964-1475 (message if you can’t pick up the phone in time). Thank You.