Cần Sang Tiệm Nail Vùng Mesa AZ
Tiệm nằm trong locations rất lớn: Target, Starbucks Ross, Michele, Jamboo Juice, nhà hàng Thai… Tiệm đông khách từ sáng tới tối. Cho vào làm thử để xem income. Tiệm rộng $1200 sqft, có 12 bàn, 12 ghế, có phòng Wax – Facial – Eyelash extensions – Permanent make up (Microblanding), có sẵn cây ATM trong tiệm. Hiện tại đang có 10 thợ làm full time/ part time. Tiệm nằm ngay đường Power rd’, gần nhà hàng Thái… khu Mỹ Trắng, giá nails cao, tiền tip 100% cash. Tiền rent $3,600/ month. Khách đông quanh năm. Giá bán $215K.
Anh chị thật lòng và muốn biết thêm information xin liên lạc: (602) 833-9595 (Cell) gặp  Jessica.
Thank you!
4980 S Power Rd Mesa, AZ 85212