Cần Sang Tiệm Nail In wallingford CT
Cần sang tiệm nail ở thành phố wallingford CT. Tiệm có 8 bàn 6 ghế, 1 phòng wax, máy giặt máy xấy đầy đủ. Tiệm có rất nhiều màu gel và dipping powder. Tiệm ở giữa STOP&SHOP, Shop Rite and Wal-Mart. Tiền rent 2200. Giá sang $50. Thật lòng quan tâm xin lên lạc (203) 500-7593. ( không kịp bắt phone xin để lại lời nhắn )
Thank You!