Cần Sang Tiệm Nail Ở North Miami Beach FL Gần Aventura Mall.
Tiệm rộng 1700st, rent $4800/ tháng. Income $500,000 năm. Khách ổn định.
Good location. Gần Aventura mall. Tiệm đang có 12 thợ.
Mọi chi tiết xin liên lạc call or text (786) 556-2921.
Thank you.