Venetian Nail Spa ở Boca Raton, Florida (giữa Miami và West Palm Beach). ***Tiệm rộng 4,500 square feet. Thích hợp cho người muốn làm chủ tiệm lớn. Nhưng thay vì phải lo về những trắc trở của quá trình xây tiệm từ đầu, và sau đó lại phải lo cover tiền rent và bao thợ ban đầu. Mua tiệm này đang hoạt động, mình chỉ chú trọng về việc phát triển tiệm. ***Tiệm có triển vọng rất tốt vì nằm trong khu vực giàu. Gần tiệm có tiệm lớn khác rất thành công. Việc đó cho bạn biết là tiệm sẽ phát triển nếu mình có khã năng. ***Chi tiết: – 4,500 square feet – 36 ghế pedicure (3 section VIP) – 25 bàn nail – 4 phòng wax (có thể làm 8 wax stations, 2 phòng lớn cho wax/massage/facial) – 2 bathrooms – 1 phòng ăn lớn – Parking thoải mái ***Để biết thêm chi tiết, xin gọi hay text (954) 257-6302 hoặc (954) 546-1181.