Cần Sang Tiệm Nail In Ellenwood GA.
Tiệm hoạt động 13 năm, có 15 ghế và 2 ghế baby, có 2 phòng Wax. Tiệm đã có lượng khách sẵn, chỉ cần có tay nghề vô bắt tay vào làm liền. Chủ muốn nghỉ ngơi nên cần bán. Income từ $550,000 – $650,000/ năm.
Nếu thật lòng xin gọi số phone gặp Mimi: (678) 818-9135 (Cell). Và tiệm cũng đang cần thợ biết làm đủ thứ.
Thank you!