Cần Sang Tiệm Nail in Carver MA. tiệm rộng 1100 sqf . Rent 1780$  income từ $14000 – $15000 / month thích hợp cho Gia Đình làm.
Anh/Chị Em nào cần mua xin liên lạc với Thuy: (781) 353-1616 or (781) 267-9129. Sang với giá $20k.
Thank you.