Bán tiệm nail ở Michigan.Tiệm đã hoạt động 22 năm. Income cao. Tiệm khách toàn m.ỹ tr.ắn.g . Tiệm rộng 1450 sqft. có 6 ghế và 6 bàn, có phòng giặt, sấy. Tiệm sửa sang bỏ đồ mới bốn năm trước. Tiệm bán $140.000. Niếu muốn mua building riêng giá là $215k. Nếu muốn rent building $1450 mỗi tháng.  Tiệm khu đông đúc, khách sang, giá nail cao, goog income. Nhanh lấy lại vốn.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Kim Ngân. (616) 808-9787.
Xin cảm ơn.