Cần sang tiệm Villa Nail Spa in North Carolina. Tiệm mới build 1 năm, rất đông khách, 95% là m.y t.r.a.n.g, khách sang, tip cao. Tiệm build rất là chi tiết, rộng 2800sqft, có 16 ghế, 12bàn, 2 phòng wax, 2 restroom, còn dư 2 phòng có thể cho mướn. Rent 5k/thang. Income 500k / 1 năm.
Chủ muốn retire nên cần sang lại. Giá bán 380k.
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc Chú Tony (214) 727-4543 (không bắt phone kịp xin để lại text message).
Thank you!