Cần Sang Tiệm Nail In Tabor City North Carolina Tiệm nail ở thành phố nhỏ không cạnh tranh, rộng 1400 sf, rent $ 1,345/ tháng. Income 2016-2019 gần $300K/ năm, thích hợp cho gia đình 3-4 người, mau lấy lại vốn. Tiểu bang NC dễ đổi bằng, vì lý do sức khỏe muốn bán gấp, có thể vô ngồi làm để biết income. 
Mọi chi tiết xin liên lạc 609-741-6018. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you!