Tiệm Nail cách Dayton/ Huber heights about 30 minute drive north. In Sidney Ohio 2000 sf,income cao, rất ổn định. Trong khu Plaza, Walmart center đông đúc. Rent rẻ, tip good .khách rất nice 10 ghế pedicure . có thể để thêm được ghế pedi tại rất rộng . 10 bàn nails có thể để thêm được 4-5 bàn, 2 Phòng wax Co bồn rửa tay .Tiệm đã hoạt động 20 năm, 1 chủ / và mới rebuild brand new 7 năm, Income cao , khu Mỹ Trắng. Income cao và vẫn ổn định sau dịch, sang tiệm để chuyển đến sống ở cùng ấm hơn.
Please contact linda (937) 418-2618 
Thank you!