Cần Sang Tiệm Nail Thành Phố Charleston Tiểu Bang SC
Cần sang tiệm nail ở vùng West Ashley, Charleston bang SC. Tiệm 2000 sqft, rent $8k/ month. Good location. Income chứng thực trên POS system. Nhanh lấy lại vốn.
Xin liên lạc qua số phone (843) 593-5819 để biết thêm info và giá bán. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you!