Vì move về California nên muốn sang tiệm . Tiệm khu du lịch, m.ỹ t.r.ắ.n.g , típ hậu, tiệm đã hoạt động trên 13 năm , thay toàn bộ mới 8 bàn , 8 ghế, phòng wax, phòng ăn , máy giặt máy sất , shopping center sắp renovation, good location , good income. Mọi chi tiết xin liên lạc (843) 671-1677 or (843) 298-2627 , cảm ơn rất nhiều.