Cần Sang Tiệm Nail Thành Phố Charleston Tiểu Bang SCCần sang tiệm nail ở vùng West Ashley, Charleston bang SC. Tiệm 2000 sqft, rent $8k/ month. Good location. Income chứng thực trên POS system. Nhanh lấy lại vốn.Xin liên lạc qua số phone 843-593-5819 để biết thêm info và giá bán. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn. Cám ơn!