Cần sang bán tiệm nail tại 407 W Bridge RdPolk City, IA 50226
Tiệm rộng 1200 sqf, có 8 bàn, 10 ghế Pedi. Tiền rent $2200.
Tiền điện khoảng $200/tháng, tiền nước include in rent. Bảo đảm có income khi take over. Income hiện tại 25k – 35k/tháng. Tiệm nằm ở good location, 99% Mỹ Trắng.
Tiệm có sẵn 5 thợ sẵn lòng ở lại 6-12 tháng ở lại hỗ trợ chủ mới đến khi ổn định nếu cần.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Dũng qua số phone: (515) 505-6700
Thank You!