Tiệm Revive Nail Spa – Sugar Land cần sang. Tiệm rông 3,500sqft, 12 bàn, 28 ghế pedi, 3 phòng facial-wax, 1 phòng ăn rộng, tiệm hiện đang  có 11 thợ. Giá bán $190k. Nếu anh/ chị thật lòng quan tâm xin liên lạc: 832-792-2427. Địa chỉ : 18318 university Blvd Sugar land, texas 77479. Thanks.