Tiệm Nails ở Granger Indiana cần tìm thợ nails làm bột, chân tay nước hoặc thợ everything, biết làm design càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo ý của thợ. Tiệm khu Mỹ Trắng. Khách sang, tip cao. Có chỗ ở phòng riêng cho thợ hoặc vợ chồng ở xa. Chỗ làm vui vẻ và thoải mái. Tiệm mở cửa từ 9:00 tới 20:00 ( tuần làm 6 ngày ). 
Thật lòng quan tâm và muôn biết thêm chi tiết xin liên lạc Jenny (714) 801-1727 cell hoặc (574) 277-2433 phone tiệm ( không kịp bắt phone xin để lại text message )
Thank You!