Cần Thợ Nail Và Receptionist In Easton PA
Có 2 tiệm nail đang cần nhiều thợ. Cần thợ nail biết làm bột, chân tay nước, biết làm đủ thứ càng tốt. Tiệm cũng đang cần Receptionist. Bao lương trên ăn chia 6/4.
Thợ nam nữ đều nhận. Có chỗ ở sạch sẽ, thoáng mát cho thợ. Không khí làm việc vui vẻ, thân thiện. Có Receptionist nên chia turn công bằng. Tiệm khu My trang. Chủ chịu trả tiền mặt. Gọi đi làm luôn.  Có 2 tiệm cho thợ lựa chọn  
Tiệm 1: Luxury Nails Bar 3601 Nazareth Rd, Easton, PA 18045.  Tiệm 2: luxury Nails Bar ở 756 Memorial Parkway Phillipsburg New Jersey 08865. 
Để biết thêm thông tin vui lòng call/ text: (413) 306-7395. Để lại voice mail nếu không nghe phone.Thank You!