Cần Gấp Thợ Nail In Mount Pleasant SC
Tiệm chúng tôi hiện đang cần thợ nail có kinh nghiệm làm SNS, Gel hoặc tay chân nước. Tiệm ở thành phố Mount Pleasant SC. Tiệm lớn và đẹp nhất Charleston. Tiệm được bầu chọn là THE BEST NAIL SALON of Mount Pleasant SC. Lương từ $8000-$8.500/thag Tip $500/tuan. Chỗ làm thoải mái và công bằng. Có chỗ cho thợ ở xa. Gọi đi làm liền. 
Mọi chi tiết xin liên lạc Kathy : (843) 906-4520 hay Quân (843) 489-2090. Xin cảm ơn
Nail & Spa: 617 Johnnie Dodds Blvd Mount Pleasant, SC 29464