Cần gấp thợ Nail In Manassas Virginia. Cần thợ biết làm bột, tay chân nước, biết làm everything càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Tiệm khu Mix, khách lịch sự, dễ thương. Trong shopping center đông đúc. Good location. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, hoà đồng. Thật lòng xin liên lạc để biết thêm information: 857-294-6254 (C) or 703-257-1798 (W).