Em có nhu cầu mua tiệm từ 5 thợ full time trở lên, giá sang rẻ. Ai làm lâu năm mệt muốn nghỉ ngơi, đi chơi. Muốn để lại giá bất ngờ nhanh gọn nhẹ. Mùa ngay làm liền thì liên hệ với em. Tiệm bán rất nhiều nếu không sang giá bất ngờ thì em không mua, đi làm thợ thôi. Cảm ơn anh chị đọc tin của em. Khu Vực:Brookfield Wisconsin 39793