Cần Thợ Nail In Redding California. Tiệm Perfect Nails ở Redding cách Sacramento 2 tiếng 15 phút, cần thợ bột giỏi. Tiệm khách mỹ trắng tip hậu. Lương $5000 / tháng, tuần làm ( 6 ngày ), có chỗ cho thợ ở xa, thợ giỏi sẽ bao lương. Không khí làm viêc vẻ hòa đồng. chủ tiệm thân thiện.
Nếu anh chị thật lòng quan tâm xin liên lạc: (510)-406-3244 ( Julia) Thank You.