Cần bán tiệm MH Nails ở thành phố Oviedo FL 32765. Rộng $1600 sqft, có 8 bàn, 8 ghế. Tiền rent $2784 / tháng. Tiệm vừa remodel, brand new ghế (5months). 
Please call:  407-412-4661 (English only). Thanks you.