Cần Sang Tiệm Nails 
Vì lý do move nhà,  cần sang tiệm nails Images on Nine Mile Rd in Pensacola, FL. Tiệm gồm 6 ghế lớn, 2 ghế trẻ em, 4 bàn, 1 phòng waxing và 1 phòng ăn, ghế mới thay. Tiệm rộng 1200 sqft , tiền rent $1870, mới ký leans 3 năm.Tiệm nằm trong khu mỹ trắng, tip cao. Gía bán $45k,Nếu anh chị thật lòng quan tâm  liên lạc số phone: (678)-772-3431 gặp ( Thủy). Nếu không kịp nghe phone vui lòng để lại tin nhắn. Thank you.