Cần Sang Tiệm Nail In Kissimmee, FL Tiệm Euro Nails & Spa đang cần bán . Rộng 3000 sqft, gồm 20 bàn, 16 ghế, có 3 phòng Wax, máy giặt , máy sấy đầy đủ. Tiền rent $7200 / tháng. Tiềm nằm trong khu shopping center, khách sang, tip cao. Income ok. Giá bán $450k.Nếu anh chị thật lòng muốn mua xin liên lac : 714-797-1047. Thank you.