Bán Tiệm Nail In Novi MI. Tiệm  90’S Nails & Spa LIc rộng 1300 sqft, gồm 7 bàn, 6 ghế. Có 1 phòng wax, facial, phòng ăn đầy đủ. Tiền rent $2100/ tháng.Tiệm trong khu mỹ trắng, shopping center.  Income cao, Tiệm đã hoạt động được trên 10 năm. Giá cá có thể thương lượng. Nếu anh chị thật lòng muốn mua liên lạc: 248-832-2727. Thank You.