Vì lí do hùn hạp nên cần bán gấp tiệm nails vùng North Houston, tiểu bang Texas. Tiệm có 18 ghế và 10 bàn. Income ổn định trong mùa này. Giá cả có thể thương lượng.Nếu anh/chi thật lòng quan tâm, muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc: 512-294-9222. Thank you.