Cần sang tiệm nail. Denton, TX. Tiệm nail đẹp rộng 2200sqft, có 9 bàn 14 ghế, good location bên cạnh wallmart và canes chicken. Cơ hội nhanh lấy lại vốn. Giá bán $175K.  Để biết thêm chi tiết vui lòng call or text anh Thanh Trương 469-231-7088.