Cần Sang Tiệm Nail In Midlothian Texas
Tiệm có 6 ghế, 5 bàn, rộng 1000sqft, rent  include $1600. Khu mỹ trắng tips cao, gần nhà hàng, tiệm tóc, coffee shop, chợ, trường học. Thích hợp cho gia đình làm chủ.  
Giá bán $28K. 
Mọi chi tiết xin vui lòng call or text 817-896-2562. Thank you.