Cần Sang Tiệm Nail New Braunfels, TX.
Tiệm mới builds up được 8 tháng.Tiệm rất đẹp rộng 2000sf 14 ghế + 14 bàn, 2 phòng Wax máy giặt xấy tủ lạnh, máy pha rượu margarita, POS Syterm Supply đầy đủ vào là làm ngay.Khu Mỹ trắng và giàu có, đông khách. Vì không người quản lý nên cần sang lại giá dể thương lượng. Nếu thật lòng xin liên lạc: Tiger 210-216-8345. Thank you. 
2180 TX 46 W #103,New Braunfels, TX 78132