*** Cần sang tiệm nails.Neighbor hơn 10,000 dân cư. Lien tiếp là Neighborhood Favorite 2020, 2019, 2018 & 2017.Tiệm có 8 ghế, 6 bàn, 1 phòng wax, 1 phòng supply,1 phòng ăn + Giặt sấy, 1 restroom. Rộng 1,050 sqft. Rent+cam(bao gồm luôn nước) $2125/tháng.Tiệm co hệ thống POS, Go check in, chạy quảng cáo với FastBoy, nằm trong top Google. Khách chủ yếu làm Dipping powder vs Pedicure , Chủ mới không cần giỏi bột cũng có thể làm được.Giá $35kThật lòng mua xin liên hệ. Peter 346-250-9893