Cần thợ nail biết làm bột, chân tay nước, pink & white, everything. Thợ làm pink & white bao lương $1200/ 6 ngày, thợ bột $1100/ 6 ngày, chân tay nước $900/ 6 ngày. Vợ chồng cũng OK. Tiệm khu Mỹ trắng, khách sang, giá nail cao, tip hậu. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, hòa đồng.Thật lòng xin liên lạc để biết thêm information: 310-955-6384 gặp Tom. Thank you for watching!