Cần Thợ Nail In Fresno California
Tiệm nail at Fresno hiện đang hoăt động out door! Cần rất nhiều thợ nail bột, dip, gel, tay chân nước ! Khách rất đông, cần thợ tạm thời hay permanent. Mọi chi tiết xin liên lạc Ly 714-951-2273 hay  Jennifer 714-548-6624.