Cần Thợ Nail In La Follette TN. Tiệm  Nail ở La Follette, TN 37766 đang cần thợ nail. Tiệm cần thợ nail biết làm bột. Bao lương thợ bột $ 1,000 trở lên, nghĩ chủ nhật. Thợ tay chân nước cũng được, lương tùy theo khả năng. Chủ không trừ supply, có chỗ ở cho thợ. Thợ n.a.m n.ữ đều được. Tiệm khách m.y t.r.a.n.g, sang trọng, lịch sự. Tip hậu. Không khí làm vui vẻ, hoà đồng. Chia turn công bằng. Gọi đi làm luôn. Anh chị em đòng nghiệp có nhu cầu vui lòng liên lạc (865)789-9195 ( C) or (423)907-9895( W). Để lại lời nhắn or text messages nếu không nghe máy. Thank you!