Cần Thợ Nail In Middletown DE.
Tiệm đang cần thợ nails biết làm bột, chân tay nước or everything càng tốt. Làm full time/ part time đều được. Bao lương $150 trên ăn chia. Tiệm khu Plaza ở Middletown, đa phần là khách M ỹ t r ắ n g , tip good.
Mùa hè tiệm hoạt động: Monday – Friday từ 10:00 am – 7:00 pm. Saturday – Sunday từ 10:00 am – 5:00 pm. Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái. Chủ tận tình giúp đỡ nhân viên trong công việc để hoàn thành tốt nhất.
Mọi chi tiết xin liên lạc: (302) 930-3636 (Cell). Thank you!