Tiệm Crystal Nails N Hair ở vùng King Of Prussia PA đang cần thợ chân tay nước, bột, eyes lash or everything, thợ tóc. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm nằm trong Mall.
Xin liên hệ để biết thêm chi tiết : (267) 423-1457 hoặc (267) 466-6072 không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you!
160 N Gulph Rd Suite #2018, King of Prussia, PA 19406