Cần Thợ Nail In Duncanville TXTiệm Diamond Nails & Spa ở 402 E Camp Wisdom Rd Duncanville, TX 75116, đang cần nhiều thợ nail. Tiệm cần thợ nail biết làm bột, tay chân nước, Eyelash. Thợ n.a.m n…ữ đều được. Thợ làm part time cuối tuần cũng được. Bao lương $ 800 – $ 1,100 / tuần tùy theo năng lực ( có thể thương lượng). Chủ không trừ Supply. Tiệm cách Arlington 10′, khu 3 màu. Chỗ làm thân thiện. Không khí làm việc vui vẻ. Chia turn công bằng. Gọi đi làm liền.Để biết thêm info vui lòng liên lạc (817) 891-9870 (C) or (469) 868-6381 ( W). Để lại tin nhắn or voicemail nếu không nghe máy.Thank you!