Cần Thợ Nail Tại Montgomery ALabama. Cần thợ nail nam nữ biết chân tay nước, bột thợ everything… Làm full time or part time. Bao lương $900/ tuần . Tiệm làm việc công bằng, không khí làm việc hòa thuận như gia đình. Tiệm nail trong shoppng center, khách lịch sự dễ thương, giá nail cao. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Oanh 334-595-3558, Thành 334-220-4858, work 334-260-9400. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn. Chủ rất cần thợ yêu nghề, chăm chỉ và làm việc lâu dài